Ombyggnad av Österåker

Österåker Golf har slutit ett avtal med Henrik Stenson Golf Design för ombyggnad av Österåkers anläggning. 
Anläggningen kommer att innehålla två 18-håls banor, en par 3 bana, träningsområden m.m. Byggstarten för Österled och träningsområden skedde i december 2016 och ombyggnationen av Västerled beräknas starta år 2020.

Österled blir en helt nybyggd bana där inte ett spår kommer att synas från tidigare bana. Österled blir en parkbana med böljande gröna fairways, många vattenområden och bunkrar med vit sand.

Västerled kommer flera hålsträckningar och karakärsdrag att kännas igen. Karaktären på Västerled blir en "sliten skotsk links/hedbana" i mästerskapsklass.

Fas 1
– Österled 18 hål
– Träningsrange (öppnade våren 2018)
– Träningsområde
– Träningsgreener
– Par-3 bana
Byggstart dec 2016, färdigt 2019

Fas 2
– Västerled 18 hål
Prel. byggstart 2020
Färdigt 2022

Detaljarbetet sker fortlöpande och information går ut via nyhetsbrev och sociala medier.