BANARBETE PÅ MÅNDAGAR & TISDAGAR

Öster by Stenson är på måndagar stängd fram till kl. 12.00 från 1:an och 14.00 från 10:an för banarbete. Denna tid utförs större arbeten så som dressning, luftning mm. Detta är inget som påverkar ditt spel negativt utan gör ist att bollen tex rullar bättre och snabbare på green. Det kan däremot se lite tråkigt ut. 

Korthålsbanan är på måndagar helt stängd fram till kl. 12.00 för banarbete. Här utförs samma arbete som på Öster by Stenson som du kan se ovan.

Västerled är varannan tisdag (ojämna veckor) stängd fram till kl. 12.00 från 1:an och 14.00 från 10:an för banarbete. Denna tid utförs större arbeten så som dressning, luftning mm. Detta är inget som påverkar ditt spel negativt utan gör ist att bollen tex rullar bättre och snabbare på green. Det kan däremot se lite tråkigt ut.