Välkommen till Västerled

Till säsongen 2016 så byggdes Västerleds samliga bunkrar byggts om till torvade bunkrar i linksstil. Även flera tees och greenområden uppdaterades. Resultatet är mycket snyggt och banan har fått en annan karaktär där en bra spelstragi kommer väl till pass.

Slope/Scorekort – Västerled