Välkommen till Västerled

Till säsongen 2016 så byggdes Västerleds samliga bunkrar byggts om till torvade bunkrar i linksstil. Även flera tees och greenområden uppdaterades. Resultatet är mycket snyggt och banan har fått en annan karaktär där en bra spelstragi kommer väl till pass.

1

Par
5
Index
4
EM
482m
60
465m
56
465m
52
412m
47
342m

1

Par
5
Index
4
EM
482m
60
465m
56
465m
52
412m
47
342m

Ett tufft öppningshål där en spelstrategi efter din nivå är att föredra.

Slope/Scorekort – Västerled