Gruppbokningar för gäster

Tillgängligheten är mycket viktig för oss. Stora delar av säsongen har vi högt tryck på våra banor. Därav har vi särskilda regler för gruppbokningar så att alla parter kan känna sig trygga med det vi kommit överens om.

Vid en gruppbokning gäller speciella regler och vi tar en serviceavgift för det administrativa arbetet och avgiften är ej återbetalningsbar.

Här följer våra gruppbokningsregler som gäller tills vidare:

Bokning
All gruppbokning sker via mejl, förfrågan skickas till bokning@ostgk.se.
Mejlen besvaras i turordning måndag till fredag.
Vi tar ej emot bokningar över disk i shop/reception eller i kansliet.

Regler
En gruppbokning är minst 12 och max 28 personer.
Medlem på Österåkers Golfklubb kan ha max en (1) gruppbokning åt gången.
Vi har en generell riktlinje att bokning av grupp på Öster by Stenson på helger sker före kl. 09.00 och efter kl. 13.00. 

Ojämnt antal spelare
Om er grupp är ett ojämnt antal spelare som inte fyller ut alla platser i de 4-bollar som ni har bokat så släpps de resterande tider till utomstående spelare. Ni har valet att betala greenfee för den platsen ni inte fyller för att stänga er grupp. Meddela i förväg om ni vill låsa eventuella tomma platser i er bokning för att undvika missförstånd

Serviceavgift och avbokningsregler
En avgift på 400 kr per 4-boll läggs på bokaren och blir synlig i Min Golf.
Avgiften ska betalas inom 7 dagar för att bekräfta bokningen.
Avbokning av hela gruppen är kostnadsfri fram till 14 dagar före speldag, därefter debiteras 25% av totala greenfeen för gruppen.
Avbokning av hela gruppen, mindre än 48 timmar före spel, debiteras 100% av totala greenfeen för gruppen. 
Serviceavgiften återfås ej vid avbokning.

Greenfee
Västerled:
750 kr/person på helg (junior 375 kr helg)
600 kr/person på vardag (junior 300 kr vardag)

Öster by Stenson
:
1500 kr/person alla dagar (junior 750 kr)

Greenfee betalas vid incheckningen i shop/reception före rundan, vid större grupp ser vi gärna att en person samlar in avgifterna och löser greenfee för samtliga.
Hyrvagn ingår i greenfeen.

Golf-id
Du som är ansvarig för gruppen får senast två dagar före speldag tillgång till bokningen i Min Golf där du ansvarar för att lägga till samtliga golf-id.

Incheckning
Incheckning ska ske senast 15 minuter före starttid.

I händelse av
Om vi mot förmodan skulle behöva flytta eller frigöra gruppbokningstiden av någon anledning så har vi rätten att hitta en ny lösning till er.

Välkommen med din gruppbokning!