Lokala regler

På Österåkers GK gäller Svenska Golfförbundets generella lokala regler, de hittar du här samt nedanstående lokala regler, se pdf-fil. 
Under vissa perioder kan det förekomma att tillfälliga lokala regler gäller vid spel på banan, och dessa anslås då separat under de perioder de är i kraft.


Tillfälliga lokala regler 
Där fårstängsel eller elstängsel finns definierar dessa out of bounds.
Mark under arbete definieras av blåa pinnar eller sluten vit linje.