Order of Merit

Order-of-Merit regler 2019

Tävlingskommittén fortsätter säsongstävlingen ”Order of Merit” där poäng delas ut i respektive tävling som är märkt med OoM och med ett finalspel 21-22 september.

Vinnaren som samlat flest poäng i ”maratontabellen” liksom de 2 bästa i finalen vinner en spel-och träningsresa. Självklart kommer finalspelets prisbord och prisbordet för OoM att vara väl tilltaget. Order-of-Merit gäller endast för medlemmar i Österåkers Golfklubb.

Nytt för i år är, att av alla genomförda OoM tävlingar adderas poängen för varje deltagares resultatpoäng från de 6 genomförda OoM tävlingarna med högst poäng och den summan utgör totalsumman. Spelas mindre antal tävlingar utgör de totalresultatet.

Kvalificeringen till finalen sker med poängberäkning så att varje START ger 10 poäng och därefter följer prispoäng på OoM tävlingarna, så att när spelare från andra klubbar är bortplockade så ges, KLASSVIS, 25 poäng för bästa Österåkers spelare, 20 poäng för näst bästa och sedan från 18 poäng i en fallande skala ner till 1 poäng. I par och lagtävlingar får samtliga i laget poängen, som placeringen ger, d.v.s. ingen delning av poängen.

  • En förutsättning för poäng är att tävlingen är fullföljd. 
  • Avbruten tävling ger inga poäng alls.

För att uppmuntra medlemmar att ställa upp som funktionärer får

  • Tävlingsledaren, som inte får spela, 20 deltagarpoäng
  • Tävlingsfunktionärerna som spelar får 5 extra deltagarpoäng för att stimulera till att hjälpa till och ”kompenseras” för mindre tid till förberedelser
  • Tävlingsfunktionär som inte spelar får 10 deltagarpoäng.

Åldersgräns
Minimiålder för att vinna en resa är 18 år eller med medföljande målsman (på egen bekostnad).

Final – Tävlingsform 
Från totallistan går de 50 bästa och lika poäng till finalen. Alla i finalen börjar om från noll. Finalen spelas som 18 + 18 håls poängbogey över två dagar med kanonstarter på Västerled och Österled. Poängbogey poängen från de första 18 hålen halveras till rond 2. I rond 2 räknas alla poängbogey-poäng. Summan av poängen från rond 1 och 2 blir slutresultatet. Vid lika resultat gäller spelhandicap principen, därefter matematiska metoden på de sista 18 hålen.

Tävlingsavgift
I respektive tävling betalas ordinarie tävlingsavgift. I finalen är tävlingsavgiften 100 kronor som bidrag till prisbordet. Vinst av eventuell resa kan ej överlåtas till annan person om pristagaren inte kan åka med, utan den går då vidare i placeringsordning. Endast en resa kan vinnas.
OBS! Vinnarna måste vara kvar under prisutdelningen!

Lycka till!

För aktuell poängställning, klicka här