Order of Merit

Nikon Order-of-Merit 2018

Tävlingskommittén fortsätter säsongstävlingen ”Order of Merit” där poäng delas ut i respektive tävling som är märkt med OoM och med ett finalspel 23:e september. Vinnaren som samlats flest poäng i ”maratontabellen” liksom de 2 bästa i finalen vinner en spel-och träningsresa. Självklart kommer finalspelets prisbord och prisbordet för OoM att vara väl tilltaget. Nikon Order-of-Merit gäller endast för medlemmar i Österåkers Golfklubb.

Kvalificeringen till finalen sker med poängberäkning så att varje START ger 10 poäng och därefter följer prispoäng på OoM tävlingarna, så att när spelare från andra klubbar är bortplockade så ges, KLASSVIS, 25 poäng för bästa Österåkers spelare, 20 poäng för näst bästa och sedan från 18 poäng i en fallande skala ner till 1 poäng. I par och lagtävlingar får samtliga i laget poängen, som placeringen ger, d.v.s. ingen delning av poängen.

* En förutsättning för poäng är att tävlingen är fullföljd. 
* Avbruten tävling ger inga poäng alls.

Dessutom får tävlingsledaren, som inte får spela, 20 poäng samt tävlingsfunktionärerna 15 poäng även om de inte startar i tävlingen. Dessa 15 poäng ersätter eventuell startpoängs 10 poäng.

Åldersgräns:
Minimiålder för att vinna en resa är 18 år eller med medföljande målsman (på egen bekostnad).

Final – Tävlingsform. Från totallistan går de 50 bästa och lika poäng till finalen. Alla i finalen börjar om från noll. Finalen spelas som 9 + 18 håls poängbogey över en dag med kanonstarter på Västerled. Poängbogey poängen från de första 9 halveras till rond 2. Rond 2 räknas alla poängbogey-poäng. Summan av poängen rond 1 och 2 blir slutresultatet. Vid lika resultat gäller spelhandicap principen, därefter matematiska metoden på de sista 18 hålen.

OBS! Du betalar ingen startavgift utöver din vanliga tävlingsavgift.  Vinst av eventuell resa kan ej överlåtas till annan person om pristagaren inte kan åka med, utan den går då vidare i placeringsordning. Endast en resa kan vinnas.

OBS! Vinnarna måste vara kvar under prisutdelningen!

Lycka till!

Se den aktuella OoM ställningen här