Order-of-Merit regler 2021

Tävlingskommittén fortsätter säsongstävlingen ”Order of Merit” där poäng delas ut i respektive tävling som är märkt med OoM och med ett finalspel 11-12 september. Länk till aktuell ställning hittar du längst ner på sidan. 

Vinnaren som samlat flest poäng i ”maratontabellen” liksom de 2 bästa i finalen samt vinnaren i ”Hemliga resan” vinner en spel-och träningsresa. Självklart kommer finalspelets prisbord och prisbordet för OoM att vara väl tilltaget. Order-of-Merit gäller endast för medlemmar i Österåkers Golfklubb.

Placeringspoängen räknas på hela startfältet och inte klassvis, givetvis endast på medlemmar i klubben.

Av alla genomförda 7 OoM tävlingar adderas start- och platspoängen för varje deltagare från de 5 genomförda OoM tävlingarna med högst poäng och den summan utgör totalsumman. Genomförs 6 eller 5 tävlingar räknas de 4 bästa. Genomförs 4 eller endast 3 tävlingar utgör de 3 bästa totalresultatet. Med färre än tre tävlingar utgår OoM för 2021.

Kvalificeringen till finalen sker med poängberäkning så att varje start ger 10 poäng och därefter följer prispoäng på OoM tävlingarna. När spelare från andra klubbar är bortplockade så ges, för placering i den totala listan utan klassindelning, 25 poäng för bästa Österåkers spelare, 20 poäng för näst bästa och sedan från 18 poäng i en fallande skala ner till 1 poäng. I par och lagtävlingar får samtliga i laget poängen, som placeringen enligt ovan ger, d.v.s. ingen delning av poängen.

  • En förutsättning för poäng är att tävlingen är fullföljd. 
  • Avbruten tävling ger inga poäng alls.

Åldersgräns
Minimiålder för att vinna en resa är 18 år eller med medföljande målsman (på egen bekostnad).

Final – Tävlingsform 
Från totallistan går de 30 bästa och lika poäng till finalen. Om någon av de 30 kvalificerade inte kan spela finalen går platsen vidare till nästa i resultatlistan för att fylla på till 30 platser eller med lika poäng. Alla i finalen börjar om från noll. Finalen spelas som 18 + 18 håls poängbogey över två dagar med kanon alternativt linjestarter på Västerled och Österled. Poängbogey poängen från de första 18 hålen halveras till rond 2. I rond 2 räknas alla poängbogey-poäng. Summan av poängen från rond 1 och 2 blir slutresultatet. Vid lika resultat gäller spelhandicap principen, därefter matematiska metoden på de sista 18 hålen.

Tävlingsavgift
I respektive tävling betalas angiven tävlingsavgift. I finalen är tävlingsavgiften 100 kronor som bidrag till prisbordet.

Vinst av eventuell resa kan ej överlåtas till annan person om pristagaren inte kan åka med, utan den går då vidare i placeringsordning. Endast en resa kan vinnas per säsong.

Lycka till!

Aktuell ställning i Order of Merit 2021 - klicka här...