Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser för Österåkers GK 2018

Allmänt

Gällande Regler för golfspel och Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok samt klubbens lokala regler gäller för tävlingar som arrangeras av Österåkers Golfklubb. Dessa finns tillgängliga i tävlingsexpeditionen, hos tävlingskommittén samt anslagna vid tee 1 och 10.

Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

För varje tävling upprättas en inbjudan som finns på Min Golf under www.golf.se. Tävlingsprogrammet finns även på klubbens hemsida, www.ostgk.se under avsnitt ”Tävling/Tävlingskalender”.

 

Klassindelning

Handicap klass

A = +4,0 - 9,4    B = 9,5 - 18,4    C = 18,5 - 36,0   D= 37-54

Tävlingsledningen äger rätt att ändra klassindelning för en enskild tävling. Sådan ändring meddelas i tävlingsinbjudan.

Deltagande

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelare som inte är medlem i Österåkers GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee.

För att få starta i klubbens tävlingar krävs att årsavgift och startavgift för den aktuella tävlingen och tidigare tävlingar är erlagda samt att spelaren inte är avstängd för tävlingsspel.

I villkoren för en tävling gäller att en spelare har exakt tävlingshandicap, ”ETH”. Spelare som saknar ”ETH” får delta men får inte motta pris i tävlingen. I vissa tävlingar kan kravet på ”ETH” undantas.

Anmälan
Anmälan görs via "Min golf". Anmälningstiden utgår i regel klockan 23.59 onsdag före helgtävling. För alla tävlingar anges sista anmälningsdag och tid i inbjudan på ”Min Golf”.

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej

Överanmälan

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns plats i tävlingen. Vid överanmälan hamnar spelare på reservplats i anmälningsordning.

Tävlingsinformation

All information om tävlingen, första start, klassindelning etc är angivet i tävlingsinformationen på GIT och ”Min Golf”. Ytterligare information kan delges vid incheckning.

Om tävlingarna inte har information om att de endast är öppna för klubbens medlemmar är de öppna för alla medlemmar i golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet. I vissa klubbtävlingar kan klubbens medlemmar vara prioriterade.

Om en tävling ingår i klubbens Order of Merit framgår det i tävlingens namn med tillägget (OoM).

Val av tee
Det finns flera alternativ, till exempel:

  1. Deltagarna väljer, senast i samband med anmälan, själva vilken tee de ska spela från.
  2. Tävlingsledningen bestämmer vilken tee respektive tävlingsklass ska spela från.
  3. Tävlingsledningen bestämmer vilken tee respektive tävlingsklass ska spela från med tillägget att vissa åldersklasser, handicapklasser eller spelare med funktionsnedsättningar kan välja tee längre bak eller längre fram.

Vill tävlingsledningen tillåta val för deltagarna, som i punkt 1 och 3, anges det i villkoren för tävlingen. Tävlingsledningen anger i så fall också vilken/vilka tee ovanstående kategorier av spelare har rätt att välja. En förutsättning för att spelare ska kunna välja annan tee enligt ovan är att banan är slopad från vald tee.

De tee som gäller framgår av tävlingsinformationen i GIT via “Min Golf”.

De beteckningar som anges i detta avsnitt i Spel- och Tävlingshandboken beskrivs i färger men eftersom våra banor har tee med sifferbeteckning gäller följande:

Teefärg

Västerled

 

Röd tee

     47

 

Blå tee

     52

 

Gul tee

     56

 

Vit tee

     60

 

Svart tee

    EM

 

Antal spelare

I de flesta klubbtävlingar är deltagarantalet inte maximerat. Om begränsning finns framgår det i tävlingsinbjudan.

Efteranmälan

Anmälan efter anmälningstidens utgång godtas normalt inte. Tävlingsledningen har dock rätt att sätta in en icke anmäld spelare som ersättare för utebliven inlottad deltagare.

Avanmälan

Avanmälan till tävling kan endast göras innan anmälningstiden gått ut. Därefter räknas det som återbud.

Återbud                                                                                                                                                                               

Om återbud utan godtagbart skäl lämnas till tävling efter det att lottning skett och startlistan publicerats i GIT och senare än 12 timmar före första starttid skall anmälningsavgift och eventuell greenfee erläggas. Sker återbud senare, utan giltigt skäl eller inte alls, utgår dessutom en administrationsavgift lika stor som anmälningsavgiften. Andra regler kan gälla för inbjudningstävlingar. (Godtagbara skäl, se kapitel 8.1.2.5 i Spel-och tävlingshandboken)

Återbud skall lämnas direkt till tävlingsledaren vars kontaktuppgifter finns i tävlingsinbjudan.

Spelare som utan godtagbart skäl uteblir från start kan avstängas från tävlingar på viss tid. En varning kommer dock alltid att skickas till spelaren. Tillhör spelaren annan klubb skickas ett meddelande till den klubben.

Startlista

Startlista finns på ”Min Golf” i allmänhet två dagar före tävlingsdagen.

Startavgift                                                                                                                                                                           

Singelspel, 18 hål = 150 kr, 36 och fler hål = 250 kr. Parspel, 18 hål = 300 kr/par.  För juniorer upp till 12 år, halv avgift. Annan avgift kan förekomma och anges då i tävlingsinbjudan.

Greenfee

Spelare från annan klubb ska, om inte annat anges i tävlingsinbjudan, betala tävlingsgreenfee om 400 kr per 18 hål samt startavgift. Är tävlingen 2 ronder under samma dag anges greenfee i tävlingsinbjudan.

Start

Tävlingsdeltagare skall senast 20 min före start anmäla sig i tävlingsexpeditionen för att betala fastställda avgifter och hämta ut sitt scorekort. Annat incheckningsställe och tid kan förekomma och anges då vid tävlingsexpeditionen och/eller i tävlingsinformationen. Vid kanonstart anges från när anmälan kan göras och när den stängs. Oftast stänger anmälan 30 min före start.

Golfbil

Golfbil får användas under tävling endast om läkarintyg uppvisas eller efter tävlingsledarens godkännande. Spelaren ansvarar själv för att golfbil finns tillgänglig.

Särskiljning vid lika resultat

Matchtävling                                                                                                                                                                   

 Skiljehål med start på hål som tävlingsledningen meddelar före start.

Slagspelstävling
(Handicaptävling)

  1. Spelhandicapmetoden (lägst går före). 2. Matematiska metoden. 3. Lottning

Scratchtävling

  1. Sudden Death (endast för att kora segrare). 2. Matematiska metoden. 3. Lottning

Prisutdelning

Prisutdelningen sker, om inte annat meddelats, klassvis och snarast möjligt efter att varje klass är avgjord. Pristagare ska själv avhämta sitt pris men kan, efter tävlingsledningens medgivande, representeras av ombud. Ett icke avhämtat pris tillfaller klubben.

För Dam- Senior- och Juniorkommitténs tävlingar gäller särskilda bestämmelser.