Covid-säkerheten framför allt

Under året som gått har vi dagligen fått ta hänsyn till pandemin i vår verksamhet. Som värd för Challenge Tour är detta inget undantag. Vi har nogrannt jobbat fram rutiner och regler till tävlingsveckan för att minimera risken för smittspridning.

Spelarbubblan

Tourspelarna har strikta förhållningsregler och ska hålla sig i sin sk "spelarbubbla". Det innebär att de inte ska vara i kontakt med allmänheten. Alla tävlande har en spelarkompis som de samåker, tränar och äter tillsammans med.

Covidtester

Alla spelare samt personal som kommer att arbeta nära spelarna under tävlingsdagarna kommer att Covid-testas vid flertal tillfällen. Varje dag kommer även spelare tempraturkontrolleras vid ankomst till klubben för att se att de är friska och kan tävla. 

Avspärringar

De avspärringar vi sätter upp under tävlingsveckan kommer vara mycket viktiga att följa, detta för att vi tillsammans ska minimera risken för smitta. Vilka ytor som tävlande respektive medlemmar och gäster får vistas på kommer att vara tydligt avgränsade och skyltar uppsatta.