Uppsägning av medlemskap

Här kan du säga upp ditt medlemskap i Österåkers GK eller Hagby GK inför 2020

Följande medlemskap kan sägas upp:

Österåkers GK - Aktieägare
Uppsägning av medlemskap sker och aktien köps tillbaka av klubben för 1 kr.

Österåkers GK - 22-29
Uppsägning av medlemskap.

Österåkers GK - Junior
Uppsägning av medlemskap.

Hagby GK
Uppsägning av medlemskap.

OBS! Ditt medlemskap i Österåkers Golfklubb eller Hagby GK förlängs till att gälla för 2020 om du inte säger upp det före den 15 oktober 2019.