Banarbete Öster by Stenson

På måndagar är Öster by Stenson stängd kl. 05.00-12.00 på hål 1 och kl. 05.00-14.00 på hål 10. Detta pga banarbete för att vi ska ha en så fin bana som möjligt.