HERRKOMMITTÉNS MATCHSTEGE SINGEL 2024  -  REGLER OCH INFORMATION

Kontakt
Tävlingsledare, Niclas Hellqvist kan nås via hellqvist42@gmail.com eller 072-443 92 94.
Matchresultat, Bengt Fällborg 072-555 0909. Resultat ska mailas till b.fallborg@gmail.com (övrig information se Resultatredovisning)

Antal platser: 64 deltagare

Priser: Pris till de fyra främsta i både A och B stege

Bana: Öster by Stenson

Tee: 4

Deltagare: Herrar 20-65 år och medlemmar på Österåkers Golfklubb

Speltyp
Matchspel 18 hål.
Match är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag netto än motspelaren. Ett hål kan vinnas, delas eller förloras.

Matchen spelas med handicap. Spelaren med det högre spelhandicapen (enligt slopetabell) erhåller skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt hålens index i stigande följd.

Exempel: Om Peter har spelhandicap 15 och Kalle spelhandicap 20 enligt slopetabellen så har Kalle 5 slag som han använder på de 5 svåraste hålen enligt indexeringen. Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än endera spelaren är ”upp”, t ex 2 upp med ett hål att spela, vilket anges 2/1 vid resultatrapporteringen.

Hål där handicapslag tillämpas
Handicapslag ges per hål och den med lägre nettoscore vinner hålet. Varje spelare är ansvarig för att känna till på vilka hål handicapslag ges eller fås, baserat på tävlingsledningens hålindexering (som brukar finnas på scorekortet).

Särskiljning
Om matchen är delad efter 18 hål sker särskiljning i första hand med början på hål 1, förutsatt att det finns plats på banan. Om så inte är fallet kan spelarna komma överens om att spela avgörandet från hål 10. Tänk alltid på att lämna företräde till spelare som är ute på banan eller har bokat tid. Spelhandicap fördelas i särspel på samma sätt som på de första 18 hålen. Den spelare som vinner första hålet, vinner matchen.

B-Stege
De spelare som förlorar sin match i första omgången går automatiskt vidare till en B-stege.

Prel. tävlingstid: 

  • Omgång A1 skall vara färdigspelad senast 9/6.
  • Omgång A2 & B1 skall vara färdigspelad senast 7/7.
  • Omgång A3 & B2 skall vara färdigspelad senast 11/8.
  • Omgång A4 & B3 skall vara färdigspelad senast 1/9.
  • Omgång A5 & B4 skall vara färdigspelad senast 15/9.
  • A-FINAL och B-FINAL samt matcherna om 3 och 4:e placering skall vara färdigspelade senast 29/9

Tävlingsledningen kan behöva ändra tävlingstid vid behov.

Tidsbokning 
Det är båda spelarnas ansvar att i god tid kontakta sin motståndare, föreslå speltillfälle och boka starttid. Bokning sker via mejl till kansli@ostgk.se där ni behöver uppge önskat speldatum och starttid, namn och golf-id på samtliga spelare.

VIKTIGT! Dessa speltider kommer inte att omfattas av de bokningsregler som klubben har för 2024. För att slippa restriktioner från klubben ska dessa matcher i första hand spelas på vardagar och inte på attraktiva helgtider!

Om match inte är spelad och rapporterad innan fastställd slutdag på omgången, har tävlingsledningen rätt att utse vinnare via lottning. Med respekt för samtliga tävlande och för att fastställt spelschema ska hållas, kan tävlingsledningen för dessa matcher tillämpa lottning i direkt anslutning till att sista speldagen för omgången har passerat. 

Kontaktuppgifter 
Här kommer ni åt kontaktuppgifter till samtliga deltagare. Inloggning krävs. 

Resultatredovisning
Båda spelarna ansvarar att utan dröjsmål skicka in matchresultatet via e-post till b.fallborg@gmail.com (räcker med att en spelare skickar in resultatet). Viktigt att detta följs med respekt för övriga spelare och för att slippa extraarbete för tävlingsledningen. 

GolfGameBook
Säsongen 2024 kommer vi att använda GameBook för att redovisa spelschema och resultat. Klicka på länken nedan för att komma till Herrarnas Matchstege Singel (A-stege) på GameBook (funkar via mobilen men gör sig bäst på dator). Efter att första omgången i A-stegen är spelad kommer en B-stege att skapas i GameBook.

A-stege: https://tournament.golfgamebook.com/match-play-brackets/471/view

B-stege: Kommer senare

Regler
Tänk på att golfreglerna på många punkter skiljer på matchspel och slagspel. Ha regelboken i bagen och försök lösa eventuella problem på egen hand. Går inte det kan ni kontakta klubben för att få hjälp av våra regelansvariga.

Har ni frågor och funderingar kontakta tävlingsledaren på hellqvist42@gmail.com eller telefon 072-443 92 94 

Välkommen till Herrkommitténs Matchstege Singel - 2024!