Kategorilag

Välkommen att delta i kategorilagsverksamheten

Kategorilagsverksamheten vänder sig till dig som tycker om att tävla, komma ut på andra banor, umgås med och mäta krafterna mot jämnåriga spelare med ungefär samma spelstyrka. Seriespelet organiseras av Stockholms Golfförbund (SGDF) och merparten av stockholmsklubbarna deltar. Spelet är organiserat i olika divisioner där lagen placeras baserat på tidigare resultat.

Vi välkomnar fler spelare i alla kategorier. Vill du vara med och konkurrera om plats i något av lagen så är du välkommen att anmäla dig nedan.

Allt seriespel är matchspel, scratch dvs utan hcp. Mer info finns på distriktsförbundets hemsida, www.sgdf.se

Laguttagning

Lagledaren för respektive kategori ansvarar för laguttagningen. När du betalt avgiften på 500 kr är du med och konkurrerar om platserna i laget/lagen. Bästa laget/lagen spelar, vi utgår från hcp och spelform.

Anmälan & avgift

Om du är intresserad av att vara med i kategorilagspel så kontakta först lagledaren för aktuell kategori innan du anmäler dig.
Du som deltar i kategorilagspel betalar in 500 kr och detta görs via Min Golf, klicka här.

I avgiften för 2024 ingår följande:

  • Möjlighet till seriespel på banor i Stockholmsområdet
  • Rangebollar till ett värde av 500 kr (fyll på ditt rangekort i shopen from den 24 april)
  • Möjlighet att köpa klädpaket till reducerat pris
  • Möjlighet att delta i gruppträning (reducerat pris) med ditt kategorilag (detta bokas direkt med våra tränare av respektive lagledare)

Anmälda lag och lagledare 2024

Kategori Lagledare E-post Antal lag
D22 Michaela Gertz, Anna Tell Thurén gertz.michaela@gmail.com; anna_tell@hotmail.com 1
D50 My Rydin rydin.my@gmail.com 2
D60 Helene Ohlsson ernstdottir@yahoo.com 3
H40 Daniel Henriksson daniel.henriksson@officemanagement.se 1
H50 Fredrik Svedmarker fsvedmarker@gmail.com 3
H60 Tomas Madsén tomas.madsen@rastertech.se 3
H70 Bo Ramström & Björn Karlsson bo.ramstrom@gmail.com; bjorn.lennart.karlsson@gmail.com 2
H75 Bo Ramström & Björn Karlsson bo.ramstrom@gmail.com; bjorn.lennart.karlsson@gmail.com 1
H80 Lennart Norén noren.lennart.r@gmail.com 1


Frågor

Har du några frågor är du välkommen att kontakta kansliet, Eva Hultgren, eva.hultgren@ostgk.se