För medlemmar som vill hyra sin spelrätt:

Hyra ut din spelrätt – Passiv medlem 

Du kan välja att vara passiv medlem ett år i taget och hyra ut din spelrätt till en ersättare. Du som aktieägare ansvarar för att avtalsblanketten mellan er signeras och lämnas/skickas in till klubben för att avtalet ska gälla. 

Så här gör du för att vara passiv medlem

 • Hitta en ersättare, enklast via annons på Blocket
 • Fyll i blanketten ”Ansökan passiv medlem” och lämna/mejla till kansliet
 • Så snart vi fått blanketten ordnar vi allt i systemen
 • Som passiv medlem (aktieägaren) betalar du en avgift på 1000/2000 kr beroende på när du hyr ut din spelrätt, se mer information nedan
 • Ersättaren betalar via Min Golf för årsmedlemskapet och den avgiften är 12 900 kr

Årsavgiften för 2024 finns för betalning i Min Golf från den 14 december 2023 för samtliga medlemmar.
Årsavgiften är kopplad till din aktie vilket innebär att avgiften måste betalas så länge du äger en aktie. Avgiften ska vara betald senast den 31/3 2024.
Om du betalat din årsavgift och sedan väljer att vara passiv medlem kommer vi att göra en retur på hela summan så snart vi fått in blankett med ersättningsmedlem. 
Som passiv medlem kan du inte boka starttider på någon golfklubb, du måste då ha ett aktivt medlemskap i någon annan golfklubb om du vill spela.

Avgift för passivt medlemskap säsongen 2024 och sista dag för ansökan

 • Fram till den 31 mars 2024 är avgiften för att vara passiv medlem 1000 kr
 • Från och med den 1 april 2024 är avgiften 2000 kr för att vara passiv kommande säsong
 • Från och med 1 juni 2024 går det endast att ansöka om passivt medlemskap mot uppvisande av läkarintyg (uthyrning får endast ske om du av fysiska skäl ej kan nyttja din spelrätt)

Alla avgifter som nämns i texten ovan läggs upp för betalning i Min Golf, https://mingolf.golf.se

----------------------- 

För dig som vill hyra en spelrätt:

Hyra spelrätt – ersättningsmedlem

Du kan välja att hyra en spelrätt av en aktiemedlem under en säsong. Du har då ett fullvärdigt medlemskap under den säsong som du hyr.

Så här gör du för att hyra en spelrätt

 • Hitta en aktieägare som hyr ut sin spelrätt, enklast via Blocket
 • Fyll i blanketten ”Ansökan passiv medlem” och lämna/mejla till kansliet
 • Så snart vi fått blanketten ordnar vi allt i systemen
 • Som ersättningsmedlem betalar du årsavgiften via Min Golf, avgiften för 2024 är 12 900 kr (medlemsavgift 550 kr+ spelavgift 12 350 kr)

Aktieägare som hyr ut sin spelrätt får en avgift på 1000/2000 kr beroende på när spelrätten hyrs ut, se mer information nedan.

Avgift för passivt medlemskap (aktieägare) säsongen 2024 och sista dag för ansökan

 • Fram till den 31 mars 2024 är avgiften för att vara passiv medlem 1000 kr
 • Från och med den 1 april 2024 är avgiften 2000 kr för att vara passiv kommande säsong
 • Från och med 1 juni 2024 går det endast att ansöka om passivt medlemskap mot uppvisande av läkarintyg (uthyrning får endast ske om du av fysiska skäl ej kan nyttja din spelrätt)