Träningsakademin

Den 1 juli 2020 öppnde vi vår träningsakademi. Här kan du träna chip och pitch upp till ca 50 m från olika lägen så som ruff, bunker, lutande läge mm. Du kan även slå på rangen från detta håll.
Vill du ha träningstips så kontakta våra tränare, klicka här för kontaktinformation.

Bokning av träningsakademin

Varje dag kan bokas mellan kl. 8-20 och är endast tillgänglig för medlemmar i Österåker Golf. Boka din träningstid på Min Golf och välj Hagby Golf.

På greenerna står flaggor i olika färger, fyra personer kan boka samma färg/green och samsas under träningstimmen. Du slår slag in mot den färgen/greenen du är bokad på. Vi behöver hjälpas åt och ta ansvar att sköta om vårt fina nya område.
Du kan ha två tider/timmar bokade samtidigt.

Hur går träningen till?

På detta område tränar vi med egna bollar, max 12 st bollar som är markerade. Varje timme kan fyra personer boka gemensam green. Synka med andra som tränar och har bokat på området. Visa hänsyn och tänk på säkerheten. Du slår bollar till din bokade green/färg på flaggan, variera gärna dina lägen. Laga nedslagsmärken och laga gräset där du slagit. Lämna området med krattade bunkrar och flaggor i hål.

Laga med sand, slår man enstaka torvor går det utmärkt att lägga tillbaka dessa, annars lagar vi genom att fylla i med sand (stora områden med uppslagen men tillbakalagd torv, torkar och återhämtar sig ej). Kom ihåg att laga och plocka ihop dina saker i tid så att det är snyggt och prydligt för den som bokat efter dig.

Ha alltid greenlagaren redo och använd den även om märket inte är ditt, tänk på att pitchar på 20-30 meter lämnar nedslagsmärke efter sig som behöver lagas.

Att använda rangebollar på träningsakademin är aldrig tillåtet.

Sammanfattning, så här tränar vi på träningsakademin:

  • Boka tid i Min Golf och välj Hagby Golf
  • Träningsakademin är endast öppen för medlemmar i Österåker Golf
  • Använd egna markerade bollar, max 12 st (ej rangebollar)
  • Bollar slås mot den green/färg på flaggan som du bokat
  • Laga nedslagsmärken!
  • Laga uppslagen torv (sand finns på området)
  • Kratta bunkrar
  • Låt flaggorna sitta i hål
  • Laga och plocka undan dina saker i god tid innan nästa person kommer till sin bokade tid
  • Visa hänsyn och tänk på säkerheten

Var hittar jag träningsakademin?

Träningsakademin hittar du på baksidan av rangen.
Entré in till Akademin sker från parkeringssidan. Det är absolut förbjudet att gena över 1:an på Öster by Stenson för att ta sig till och från Akademin och detta gäller ALLA.

Toalett finns på vänster sida när man precis kommit in på Akademin.

Ta er tid att läsa den information som kommer finnas på området, det är mycket som är nytt för alla och vi behöver ”bo in oss” innan vi har alla rutiner klara.

Parkering

Parkera din bil på vanliga parkering och och gå till träningsakademin. Alltså ej längs vägen eller utanför maskinhallen.

Hjärtligt välkomna!

Här nedan kan du se några filmer från träningsakademin