Nya Västerled

Västerled 18 hål – stängd för ombyggnation

Hösten 2023 startade en total ombyggnation av Västerled. Det är Henrik Stenson Golf Design som ritat banan och planerad öppning är höst 2025 eller sommar 2026.

Nya Västerled - information om byggnationen

Nu har vinterns grepp äntligen släppt och vi ser fram emot säsongen 2024 med stor entusiasm då vi är i startgroparna för ombyggnaden av Västerled.

Tufft beslut gav chans till vässad design

Om vi backar bandet cirka 13 månader så stod vi där med ett beslut från Länsstyrelsen att vi inte fick bygga banan som vi tänkt oss med några hål på ängen bortom nuvarande 13e hålet, så vi fick helt enkelt börja om med mycket av vår planering.
Sagt och gjort, vi kavlade upp ärmarna och drog igång tankefabriken igen och började skissa på en ny bansträckning tillsammans med Henrik Stenson och Christian Lundin.
Vi hade en del krav på designen av banan, som till exempel att hål 1 ska starta nära klubbhuset likaså att hål 9 och hål 18 ska avslutas nära klubbhuset.
Henrik och Christian kom tillbaka med några spännande alternativ där vi sedan tillsammans jobbade vidare med ett alternativ som vi vänt och vridit på för att få ut en så bra golf­bana som möjligt på tillgängligt markområde med en mängd kriterier som till exempel; bästa upplevelsenbästa mixen av hålroliga hålvarierande hållängder mm. Vi kommer nu få en helt fantastisk bana, så inget ont som inte har något gott med sig!

Fyllnadsmassor in till området

Som de allra flesta redan känner till eller lagt märke till så har vi även denna gång fått möjlighet att köra in fyllnadsmassor och därmed skapa mer variation i landskapet vilket även ger möjlighet att skapa bra dränering. En bonus är att vi även får betalt för att ta emot massorna. Det kommer i och med detta vara en tid med lastbilstrafik och lite stök, men vi gör vårt yttersta för att detta skall harmonisera med vardagen och störa minimalt.

Vi ligger bra till i mängd av fyllnadsmassor och följer den plan vi jobbar efter. Även om det inte ser ut att komma in fyllnadsmassor i samma takt som vid byggnationen av Öster by Stenson så håller vi samma takt eftersom vi ska ha in mindre mängd och ytan är betydligt mindre. Så allt följer planen.

Justerad upphandling och byggstart i slutet av juni

För att vi skall få det bästa och så mycket som möjligt för våra pengar gör vi självklart en ny upphandling efter ändringen av den ursprungliga banlayouten. När detta skrivs är vi i slutskedet av förhandlingar med ett par utvalda banbyggare för att komma fram till vem som skall bygga Nya Västerled där själva byggnationen kommer att dra igång i sluten av juni, allt enligt plan. Vi gör också på samma sätt gällande allt material som vi skall köpa in, ut på marknaden och jobbar in priser för att få det mesta och bästa för våra pengar.

Magnus Ljungman leder arbetet

Projektledare för klubbens del är Magnus Ljungman, som med sin stora erfarenhet från bland annat byggnationen av Öster by Stenson och nu pågående byggnationen av banan Crownwood Club utanför Ängelholm. Som tidigare banchef på Österåkers Golf (2009-2020) känner Magnus såklart markområdet på Västerled utan och innan, vilket är en stor trygghet och fördel i projektet.

Magnus, om du skulle ge en kort beskrivning av hur banan kommer att se ut, hur skulle den vara?

– Banan kommer att vara en typ av ”linksbana” där markspel premieras. Du skall alltså i vissa fall kunna rulla in bollen till green och ibland kan detta vara helt avgörande för att komma riktigt nära flaggan. Greenerna blir dubbelt så stora som på Öster by Stenson och vi kommer att få mer onduleringar och rörelse i greenerna vilket blir kul. Ruffen kommer att karaktäriseras av vajande gräs – alltså högruff men av gles karaktär. Vi har från start tryckt på att vi skall ha två banor som håller mycket hög kvalitet och har helt olika karaktär – och det kommer vi verkligen att få här.
För varje hål har inspiration hämtats från golfhistorien och våra stora arkitekter inom golfen där Christian tillsammans med oss gör vår twist eller variant av till exempel en ”Biarritz-­green” eller Prestwicks ”Sahara-bunker”.
Om allt går som planerat och väderförhållandena inte ställer till det under byggnationen beräknas banan öppna för spel på hösten 2026, avslutar en entusiastisk Magnus.