Frivilligkåren

Frivilligkåren gör en värdefull insats för klubben

Frivilligkåren bidrar till en trevligare upplevelse för alla oss medlemmar och för våra besökare. Utöver att få bidra till en positiv banupplevelse möjliggör frivilligkåren ett socialt sammanhang och möjlighet att utvecklas tillsammans.

Den består idag av 15-20 personer som tillsammans arbetar med att hålla och höja finishen på anläggningen. Våra arbeten sker främst på anläggningens sidoytor men även på banorna på uppdrag från banchefen.

Det finns alltid saker att göra, och vi uppskattar alltid nya medlemmar i kåren. Vill du bli en del av frivilligkåren? Kontakta kansliet via kansli@ostgk.se

Vad vi gör?

Kåren samlas regelmässigt en halvdag i veckan samt vid behov i akuta lägen eller i samband med större aktiviteter i klubben. Vintertid brukar vi samlas på förmiddagen tisdagar och under säsong på onsdagar.

Frivilligkåren består idag av15-20 personer. Som namnet antyder så är det en frivillig verksamhet där de som har möjlighet deltar i den utsträckning de förmår. Vid varje tillfälle brukar vi vara ca 6-12 frivilliga. Sedan starten 1996 har frivilligkåren tillsammans lagt ner över 20000 arbetstimmar. 

Ingen av oss ser deltagandet som en uppoffring utan ett väldigt trevligt sätt att träffas, göra nytta och öka känslan för vår anläggning. Till stor del gör vi det som det ordinarie banteamet inte hinner med vilket bland annat kan vara:

  • slyröjning
  • trädfällning med bortforsling av kubbar och eldning av ris
  • utsättning av fågelreden på våra dammar
  • Snickra utslagsplatser
  • laga torvor på tee och på fairway
  • rensa diken och dammkanter
  • spärra av greener inför vintern och öppna dem till våren
  • samt att hålla igång elstängslet som skyddar banorna mot vildsvin

Det mesta av det gör bidrar till att det blir en trevligare upplevelse för alla oss medlemmar och för våra besökare. Vem tycker inte att exempelvis Västerled med nyrensade vattenhinder är "som en tavla".

Efter avslutat arbetspass badar vi ofta bastu och därefter väntar en välbehövlig lunch i vår restaurang TwoSixtyFour. Under höst och vårdagar händer det ibland att det blir 9 hål golf efter avslutat värv.

Vi får ofta uppskattning för de insatser vi gör, från såväl klubbledning som spelare. Vi får också del av det förmånspaket som klubben tillämpar för frivilliga insatser. Det innehåller bland annat lunch vid våra arbetstillfällen och i förhållande till deltagande fylls våra bollkort på. 

Varför en frivilligkår?

År 1996 bildades "Frivilligkåren" då det fanns önskemål från medlemmarna att höja den totala finishen på anläggningen samt att göra detta på frivillig väg. I starten bestod frivilligkåren av 6-8 personer som röjde sly och eldade. Vid några tillfällen blev det ibland för mycket glöd. Följden blev att brandkåren fick nya övningsuppgifter genom att komma och hjälpa oss att hålla elden i schack. Vi har genom åren förbättrat våra eldningskunskaper, till glädje för såväl anläggningen som brandkåren.

Välkommen!