Nya Västerled - bygginformation

Här kommer lite information om vad som nu gäller på Västerled.

Vi har den senaste veckan satt upp ett staket som gör att man inte längre kan gå in på Västerled då detta numera är en byggarbetsplats som almänheten ej har rätt att vistas på. Detta är för att skydda personer från att skadas och förolyckas då arbete pågår.
Allemansrätten gäller alltså inte.
Detta är något vi är skyldiga att göra och inte väljer själva.

Arbete fortskrider enligt planen och snart kommer även golfbanebyggaren vara på plats för att starta upp själva byggandet av banan.

Vi börjar nu även ta emot sand och andra byggmaterial för bygget.

Med vänlig hälsning,
Magnus Ljungman

Kommentarer