Senior

Seniorkommittén arbetar för att klubbens seniora medlemmar (damer och herrar) skall erbjudas ett varierat program med tävlingar med ett stort socialt inslag och andra aktiviteter. Du är välkommen att delta på våra aktiviteter från det år du fyller 60. Har du frågor kring verksamheten så kontakta oss gärna på mail till: senior@ostgk.se

Seniorkommittén

Conny Langetz, Iréne Edström, Eva Johnson, Heléne Fischer, Bo Ramström och Peter Thorstensson.