Tillgänglighet och samtidiga bokningar

Antal samtidiga bokningar

Självklart så är tillgängligheten en stor fråga nu när Västerled är stängd.

För att tillgodose alla medlemmar har vi satt bokningsregler där man idag, på Öster by Stenson, kan ha en tid bokad på vardag och en tid bokad på helg samtidigt.
Vi kommer from 24 maj att utöka till två tider på vardag och en på helg. Märker vi att det inte fungerar så kommer vi att återgå till en tid på vardag och en på helg.

Utöver dina samtidiga bokningar så har du möjlighet att boka ytterligare en tid nästkommande dag. Denna tid påverkar alltså inte dina övriga tider.
Dessa tider släpps kl. 06.00 dagen innan.
Exempel 
Vill du spela onsdag så kan du göra bokningen på tisdagen från kl. 06.00 av din önskade starttid på onsdagen.

Tidsoptimering

För att så många som möjligt ska ha möjlighet att boka starttider så kommer vi att tidsoptimera. Detta innebär att vi flyttar ihop bollar så att vi får fyrbollar i största möjliga mån när det behövs. 
När vi flyttar en bokad tid så flyttas den framåt en eller två tider (10-20 minuter). Skulle vi behöva tidigarelägga en bokad tid kontaktas du innan tiden flyttas.

När vi flyttar bokade tider får du ett mejl om din nya tid. Har du appen Min Golf Bokning får du en notis (om du har notiser aktiverade) om din nya tid.

Tack för att du visar hänsyn till de som arbetar i shop/reception!

Kommentarer